Menu Bảng Cơm Gà Hải Nam, Menu Cầm Tay

Menu bảng cầm tay là dòng menu phù hợp với mô hình kinh doanh quán ăn nhỏ và vừa sô lượng món phục vụ dưới 100 món. Thông thường các quán ăn nhỏ sẽ có số lượng món phục vụ ít, thậm chí chỉ có vài món chủ đạo. Vì thế menu bảng là sự […]