In Profile Số Lượng Ít Lấy Trong Ngày

Profile là một ấn phẩm A4 được thiết kế dưới dạng 1 cuốn sách nhỏ, thường có số lượng trang từ 16- 30 trang với mục đích giới thiệu hình ảnh công ty, sản phẩm, dịch vụ, các thế mạnh và những điểm mạnh của công ty. Profile công ty như 1 cuốn từ điển […]