Kinh Doanh Nhà Hàng Thời Covid-19. Cách Tồn Tại Và Phát Triển.

Chúng ta đang trong thời kỳ khó khăn chưa từng có với đại dịch COVID-19. Các ngành như du lịch, nhà hàng và khách sạn có lẽ là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Việc kinh doanh nhà hàng thời covid-19 sẽ như thế nào? Vào ngày 15.3, Tphcm ra công văn khẩn, toàn bộ […]