Bìa đựng hồ sơ – Folder – Bìa kẹp giấy tiện lợi

bia dung ho so

Bạn đang kiếm tìm bìa đựng hồ sơ – folder hay bìa kẹp giấy? Bạn muốn chúng có khả năng cất giữ các loại giấy tờ ? Nhưng vẫn đảm bảo tính chuyên nghiệp và nổi bật thương hiệu? Xin chúc mừng, bạn đã tìm đến đúng người, đúng chỗ rồi đó. Gia Huy có […]